t-training
facebook t-training t-training linkedin
t-training
Welkom bij T-training Nederland. Onze trainingen zijn gericht op effectief handhaven van wet- en regelgeving, werken in het publiek domein, omgaan met weerstand en agressie, klantgerichtheid, omgaan met schokkende werkervaringen, verkeersveiligheid, anti-overvalmethodieken, opvang & verzorging bij calamiteiten, evenementondersteuning en incidentbeheersing.
Naast groepsgewijze training, coachen we individuele medewerkers op maat met behulp van actuele, praktijkgerichte methodieken. Het stimuleren van kijken-naar-de-omgeving, cultiveren van eigen vaardigheid en ontdekken van assertiviteit zijn onze leidende beginselen.

We informeren u graag over de mogelijkheden en onze referenties.